Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kozielice za rok 2022 Damian Woźniak 2023-04-28 13:00:26
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa Damian Woźniak 2023-04-27 09:23:59
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-04-25 14:15:54
Budżet na 2023 rok. Informatyk gminy Kozielice 2023-04-25 14:14:21
Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2023-04-21 14:48:50
Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. Damian Woźniak 2023-04-21 14:47:40
Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. Damian Woźniak 2023-04-21 14:46:12
Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2023-04-21 14:44:37
Ogłoszenie nr 2/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do zamiany w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2023-04-17 12:52:23
Ogłoszenie nr 2/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do zamiany w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2023-04-17 12:52:08
Protokół z obrad XLV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-04-13 11:48:27
Zarządzenie Nr 24.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Damian Woźniak 2023-04-12 14:27:28
Obwieszczenie o przebiegu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynami energii na działkach o numerach ewidencyjnych 193/7, 238/2, 271/2, 286, 287 obręb tetyń, gmina Kozielice " Informatyk gminy Kozielice 2023-04-12 13:36:30
Postanowienie Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 kwietnia 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-04-07 11:53:36
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice Michał Ileczko 2023-04-04 10:46:20
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice Michał Ileczko 2023-04-04 10:46:10
Uchwała Nr XLV/351/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ?Lider Pojezierzy? oraz przystąpienia do Stowarzyszenia Informatyk gminy Kozielice 2023-04-02 18:55:16
Uchwała Nr XLV/350/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Informatyk gminy Kozielice 2023-04-02 18:52:49
XLV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2023-04-02 18:47:23
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku Informatyk gminy Kozielice 2023-03-29 13:14:31
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-29 11:05:37
Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 10:13:43
Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 10:06:57
Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 10:06:26
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 10:00:53
Zarządzenie Nr 16.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLIV/349/23 Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 09:56:26
Zarządzenie Nr 18.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęzę oraz Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2023-03-22 09:41:21
Jednostki Organizacyjne Gminy Kozielice Damian Woźniak 2023-03-21 10:57:26
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach. Damian Woźniak 2023-03-21 10:50:49
2023 r. Damian Woźniak 2023-03-21 10:47:21
2023 r. Damian Woźniak 2023-03-21 10:46:54
Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach. Damian Woźniak 2023-03-21 10:43:58
Zawiadomienie Wójta Gminy Kozielice o wszczęciu postępowania Informatyk gminy Kozielice 2023-03-21 10:43:04
2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-21 10:41:05
Uchwała Nr XLIV/347/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:56:34
Uchwała Nr XLIV/347/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:56:24
Uchwała Nr XLIV/346/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:55:51
Uchwała Nr XLIV/346/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:55:20
Uchwała Nr XLIV/346/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:55:04
Protokół z obrad XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. Informatyk gminy Kozielice 2023-03-20 09:54:28