Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIV/99/16

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 19 września 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozielice w brzmieniu określonym w załączniku Nr1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr XIV/99/2016

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozielice

 

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozielice jest Uchwała Nr XI/80/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii odnawialnych źródeł. Sporządzenie Planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

 

>>PLAN<<

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-02-2017 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 10-02-2017 11:17